Kategorie:Diskless (infrastruktura)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Hostname Popis Umístění IP Správce
k2 diskless/server/k2 147.32.87.34, 10.0.0.112, 147.32.87.250, 192.168.136.4, 192.168.202.4, 192.168.9.4, 192.168.223.4, 192.168.226.4, 192.168.0.18
ghost Half-Diskless s jádrem 6.1.0-0.deb11.6-amd64 diskless/server/ghost 10.0.66.14, 147.32.87.217, 192.168.136.3, 192.168.202.3, 192.168.223.3, 192.168.2.3, 192.168.1.17
k333-dhcp diskless/server/k333-dhcp 10.0.66.5, 192.168.66.5, 192.168.210.5, 147.32.84.130, 192.168.65.5 Aleš Kapica
k333stu1 diskless/server/k333stu1 Aleš Kapica
k333-lab 147.32.84.127, 10.0.66.4, 192.168.66.4, 192.168.210.4, 192.168.2.6, 192.168.136.6, 192.168.202.6, 192.168.223.6, 192.168.1.19 Aleš Kapica
support Half-Diskless diskless/server/support 147.32.87.36, 10.0.0.103 Aleš Kapica
postel Full-Diskless k333-lab 147.32.87.190, 192.168.136.200
turtle Full-Diskless k333-lab
1000/ros Vrstva pro ROS kontejnery, která musí být v sendviči s vrstvou, která obsahuje singularity. 1000/ros 192.168.65.0/24, 192.168.66.0/24
1009/postel Konfigurační vrstva SSH proxy postel.felk.cvut.cz, určené k protunelování na laboratorní stroje DCE a DC z vnější sítě 1009/postel 192.168.136.200
Poznámka Začíná-li položka Hostname číslem, jde o vrstvu, mountovatelnou přes NFS na strojích, jejichž adresy vyhovují nastavení v položce IP. Číslo, kterým vrstva začíná, je shodné s fsid jaké má exportovaná vrstva v souboru /etc/exports na stroji k333-lab

Pages in category "Diskless (infrastruktura)"

The following 10 pages are in this category, out of 10 total.