Konica-Minolta bizhub C220

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Konica-Minolta bizhub C220
Typ barevná multifunkce
IPv4 147.32.86.253
MAC 00:20:6b:6c:fd:42
Doménové jméno print-e14
Umístění KN:E, přízemí vpravo, chodba
Správce Ing. Petr Haba
Poznámka Doménové jméno tiskárny je print-e14.felk.cvut.cz
Upozornění Instalace tiskárny není triviální a můžou se vyskytnout potíže, zvlášť v případě Linux/GNU. Pokud si nevíte rady, obraťte se na IT135.

Pro tisknutí na tiskárně je nutné mít na ní zřízen účet a přidělen PIN. V ovladači tiskárny musí být povolena bezpečnostní funkce AccountTrack.

Instalace ve Windows XP/7[edit]

Instalace v Linuxu (CUPS)[edit]

Postup instalace je víceméně shodný pro všechny distribuce. Základem je funkční tiskový server CUPS, přidělený PIN k tiskárně a [archiv ovladače od Konica-Minolta].

Součástí ovladače je autorizační skript KMbeuEmpPSv1_0B2.pl, který je součástí archivu uvedeného archivu. Tento skript se musí vybalit a nakopírovat do adresáře /usr/lib/cups/filter/. Cesta může být případně jiná, např. /usr/libexec/cups/filter/ na Gentoo.

Skript musí mít práva 755 (nastaven jako spustitelný), a v případě že cups se spouští pod jiným uživatelem než root, musí být vlastněn i stejným uživatelem pod kterým běží daemon cups.

Dále se pokračuje přes webové rozhraní CUPSu ( http://localhost:631 ). Administrace - Přidat tiskárnu, buď se tiskárna vyhledá nebo se zadá ručně URI viz. níž. Jméno lze zvolit libovolně. Soubor PPD ovladače se vybere z archivu ovladače. Pro naší tiskárnu je to: KMbeuC360ux.ppd. Tiskový protokol je LPR/LPD.

Cesta tiskárny je (URI): lpd://print-e14.felk.cvut.cz/print


Důležité výchozí konfigurační volby[edit]

Options Installed
Paper Source Unit PC-408 (dolní velký podavač) zbytek na hodnotu none
Account Track
Nastavit na On, Department Code na hodnotu none a do Password přidat PIN na tiskárnu (neplést s User Authentication - vedlejší záložka)
General
Collate (párování), Paper Size nastavit na A4 a Paper Tray' (zásobník) na LCT - což je onen velký zásobník PC-408
Upozornění Pokud zůstane výchozí velikost papíru nastavena na výchozí hodnotu (americký Letter), tak tisk selže a může i zablokovat tiskárnu.

Oboustranný tisk z aplikací[edit]

V některých linuxových aplikacích s ovladačem této tiskárny nelze zvolit oboustranný/jednostranný tisk přímo - volba je neaktivní. V dialogu nastavení tisku je potřeba zvolit záložku Advanced a zde najít volbu Print Output, která umožní vybrat 1-side, 2-sides.

Instalace v MacOS X[edit]

  • Ze stránek Konica Minolta stáhnout nejnovější ovladač URL
  • Nainstalovat ovladač
  • Přidat tiskárnu, zvolit ručně IP, ovladač se detekuje automaticky c250-path.png
  • Nastavit informace o duplexu a finisheru c250-duplex.png
  • Při tisku nastavit PIN c250-pin.png