LiquidThreads

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

MediaWiki podporuje diskuze k obsahu stránek takovým způsobem, že je možné pro každou existující stránku založit paralelní stránku v rámci jmenného prostoru Talk (Diskuse). Její obsah se edituje stejně jako každá jiná wiki stránka a to vyžaduje, aby byl diskutující vybaven alespoň elementární znalostí wiki syntaxe. Pokud se důsledně nedodržují formátovací pravidla, začne být časem - obzvláště u obsáhlejší diskuze - obsah takové stránky nepřehledný.

Rozšíření LiquidThreads dovoluje:

 • Vést diskuzi k obsahu stránky rovnou pod obsahem příslušné stránky.
 • Diskuzi kdykoliv vypnout nebo naopak zapnout, aniž by tím došlo k nabourání vzájemných vztahů mezi diskuzními příspěvky.
 • Diskuzní příspěvky se zobrazují na stránce v podobě klasických diskuzních vláken, což usnadňuje orientaci v tom, které z nich na sebe reagují.

Obsah diskuzních příspěvků se ukládá v rámci samostatného jmenného prostoru s názvem Thread, kde se pro každou stránku s diskuzí založí další paralelní stránka (nezaměňovat se jmenným prostorem Talk!), a pro každé diskuzní téma se pak zakládá samostatná podstránká, s názvem odpovídajícím názvu tématu.

 • Pokud se tedy smaže vlákno - odstraní se tato podstránka
 • Pokud se edituje diskuzní příspěvek - upravuje se tato podstránka
 • Pokud se přesouvá vlákno, přesouvá se tato podstránka

Jak aktivovat, nebo deaktivovat diskuzi[edit]

Po instalaci rozšíření, je tento typ diskuze automaticky aktivován pro všechy klasické diskuzní stránky (jmenné prostory jejichž názvy končí _TALK) Pro stránky z jiných jmenných prostorů se musí diskuze nejprve aktivovat.

Aktivace se provede umístěním následujícího tagu do obsahu stránky, pod kterou má být diskuze povolena:

{{#useliquidthreads:1}}

Pokud nechceme mít diskuze automaticky aktivované pro klasické diskuzní stránky ve jmenných prostorech které končí _TALK, je třeba změnit v konfiguračním souboru LocalSettings.php stav proměnné $wgLqTalkPages na false. Aktivace diskuze se pak i u těchto stránek dělá stejným způsobem, jako u každé jiné stránky.

Poznámka Editace původní stránky je i nadále možná, pouze link, přes který se volá editace, je přemístěn ze záhlaví stránky těsně nad záhlaví diskuze. V původním záhlaví stránky zůstane pouze volba "Číst" a "Přidat téma".

Mohou diskutovat uživatelé co nejsou přihlášení?[edit]

Záleží na tom, jaké je nastavení práv v souboru LocalSettings.php. Ve výchozím stavu to funguje tak napůl.

Chceme-li tedy povolit diskuzi také uživatelům co nejsou přihlášení, je třeba pro ně nastavit výjimku. Pokud je na wiki použito také rozšíření ConfirmAccount, můžeme s výhodou využít faktu, že jedině řádně ověřený uživatel má nastaveno právo autoconfirmed. Takže pokud povolíme přístup do jmenného prostoru (pomocí $wgNamespaceProtection[]) pouze uživatelům s tímto právem, můžeme bez obav nastavit práva pro anonymní uživatele, které jim dovolí zakládat diskuzní příspěvky a témata.

$wgNamespaceProtection[NS_MAIN]   = array( 'autoconfirmed' );
$wgNamespaceProtection[NS_USER]   = array( 'autoconfirmed' );
$wgNamespaceProtection[NS_SPECIAL]  = array( 'autoconfirmed' );
$wgNamespaceProtection[NS_FILE]   = array( 'autoconfirmed' );
$wgNamespaceProtection[NS_MEDIAWIKI] = array( 'autoconfirmed' );
$wgNamespaceProtection[NS_TEMPLATE] = array( 'autoconfirmed' );
$wgNamespaceProtection[NS_HELP]   = array( 'autoconfirmed' );
$wgNamespaceProtection[NS_CATEGORY] = array( 'autoconfirmed' );

$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = true;
$wgGroupPermissions['*']['read']      = true;
$wgGroupPermissions['*']['edit']      = true;
$wgGroupPermissions['*']['createpage']   = true;
$wgGroupPermissions['*']['createtalk']   = true;
$wgGroupPermissions['*']['autoconfirmed']  = false;

Naopak pokud chceme zamezit anonymním uživatelům v editaci, je třeba přidat rozšíření Lockdown a zamknout jmenné prostory do kterých LiquidThreads ukládá diskuzní vlákna, tak, aby byly pro editaci přístupné pouze přihlášeným uživatelům:

require_once "$IP/extensions/Lockdown/Lockdown.php";
$wgNamespacePermissionLockdown[90]['edit'] = array('user');
$wgNamespacePermissionLockdown[91]['edit'] = array('user');
$wgNamespacePermissionLockdown[92]['edit'] = array('user');
$wgNamespacePermissionLockdown[93]['edit'] = array('user');

Moderování diskuze[edit]

Pokud si povolíte pod článkem diskuzi, tak se tím zároveň zavazujete k tomu, že si ji budete moderovat. Co to obnáší?

 • Odstraňování či přejmenování nevhodně pojmenovaných témat či příspěvků
 • Zamykání a přesuny vláken

Lze diskuzi zamknout?[edit]

Ano, na stránce s diskuzí lze nastavit celou škálu zámků. Dostane se k nim každý přihlášený uživatel, po kliku na položku "Zamknout" nahoře v menu.

V základu se zamkne na příslušnou úroveň celá stránka, včetně stránek vložených (diskuzní příspěvky ve jmenných prostorech, které využívá LiquidThreads ).

Pokud chcete sofistikovanější způsob zamčení, je třeba zvolit "Zpřístupnit další nastavení zámku". Pak lze kupříkladu omezit diskuzní příspěvky anonymních uživatelů pouze na již existující témata.

Zrušení, úprava nebo přesun diskuzního příspěvku do jiného vlákna[edit]

Pokud chcete zrušit nevhodný příspěvek, nebo jej přesunout do jiného vlákna, klikněte rozbalte menu "Další" přímo u diskuzního příspěvku

Pokud zvolíte "Přetáhnout jinam", tak se v rámci stránky vygerenují zvýrazněné rámečky v místech, kam lze příspěvek v rámci hierarchie příspěvků přesunout.

Uchopte rámeček s příspěvkem myší a přetáhněte tam, kde chcete aby byl. Pokud ho přesunete na pozici nového tématického vlákna, budete před dokončením přesunu vyzváni k tomu, abyste ho také pojmenovali.

Pro zrušení příspěvku je v tomto menu položka "Smazat" a pro úpravu "Editovat". Zrušením příspěvku odstraníte zároveň i reakce, které ho následovaly.

Zrušení vlákna[edit]

Zrušení vlákna lze provést dvěma způsoby - buď odstraněním prvního příspěvku tématického vlákna, nebo přes volbu "Změnit zámek".

Po kliku volbu "Změnit zámek", se na stránce s formulářem je pod titulkem "Zamyká se Thread:..." zobrazí link na příslušnou stránku ve jmenném prostoru Thread

Kliknutím na tento link se dostanete na stránku příslušného vlákna, kterou můžete - pokud na to máte příslušná práva - smazat. Tím dojde ke zrušení celého vlákna.