Model přečerpávací vodní elektrárny

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model je umístěný v místnosti KN-s109 (strojovna).

Po dokončení bude model, který je sestaven výhradně z průmyslových komponent, sloužit k praktické výuce řízení systému s dopravním zpožděním a průmyslových komunikací (PROFIBUS DP/PA, PROFINET).
Vyčerpávající informace o fyzické, hardwarové i softwarové stránce celého projektu jsou obsažené v dokumentaci k modelu.

MPVE - dokumentace.pdf

PopisekRychlé vyhledání informací[edit]