Nápověda:Navigační panel

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Interface/Sidebar

Úprava navigace postraního panelu

Úpravy navigačního panelu může provádět pouze přihlášený uživatel, který má nastaveno právo editinterface (což je zpravidla administrátor viz Nápověda:Nastavení práv pro mediawiki ). Tvoří jej obsah stránky MediaWiki:Sidebar který může vypadat následovně:

Poznámka
* navigation
** mainpage|mainpage
** Special:Recentchanges|Recent changes
* new heading
** portal-url|portal
** http://www.mediawiki.org|MediaWiki home

Lokalizace textu postranního panelu

Jednotlivé položky postraního panelu lze psát buď ve výchozím jazyce wiki, tj. česky, nebo je využít možnosti lokalizace prostřednictvím "článků" ze jmenného prostoru MediaWiki. Kupř. text "Hlavní strana" je obsahem stránky MediaWiki:Mainpage.

Pokud wiki používá rozšíření Extension:UniversalLanguageSelector, které umožňuje přepínat text postranního panelu pro různé jazyky verzemi, je třeba vytvořit také lokalizovaný obsah výchozí proměnné pro ně formou podstránky příslušného kódu jazyka.

Upozornění Při úpravách navigačního panelu je třeba pracovat obezřetně a pokud možno nezapomenout při přejmenování, přesunutí či přesměrování stránky na novou pozici odkaz upravit, resp. přesunout obsah ze stránky původní na stránku novou.

Lokalizace aktivního linku

  1. Nejprve je třeba na stránce MediaWiki:Sidebar přidat položku do menu, která odkazuje na cílovou stránku. Na rozdíl od běžného obsahu mediawiki, není uzavřena do hranatých závorek. Za ni je nutno napsat klíčové slovo, oddělené svislítkem, které budeme lokalizovat. Tímto klíčovým slovem by měl být textový řetězec bez diakritiky, psaný malými písmeny.
  2. Pak zavoláme podstránku stránky s názvem tohoto klíčového slova ve jmenném prostoru MediaWiki, s kódem jazyka do kterého chceme text lokalizovat. Do jejího obsahu pak doplníme lokalizovaný text.
Poznámka Protože výchozím jazykem naší wiki je čeština, tak do obsahu podstránky cs by měl být zkopírován stejný obsah jako do stránky, i když ho wiki nebude primárně akceptovat.

Lokalizace textového řetězce

Lokalizace textových řetězců se provádí obdobným způsobem, pouze s tím rozdílem, že územ pro lokalizační řetězec je text bez diakritiky napsaný kapitálkami.

Sekce

Navigaci lze rozdělovat do jednotlivých sekcí, z nichž každá může mít svůj vlastní titulek. Titulek pro název sekce určuje položka první úrovně odrážkového seznamu. Viz výše uvedený příklad.

Pokud je text titulku shodný s nějakou systémovou hláškou rozhraní (tj. stránkou která existuje ve jmenném prostoru MediaWiki), pak ho tato hláška nahradí. V opačném případě se text zobrazí tak jak je.

Hyperlinky

Linky jsou tvořeny druhou úrovní seznamu.


Poznámka Hyperlink musí mít správnou syntaxi, jinak se sekce nezobrazí

Cíl hyperlinku

Cílem hyperlinku může být libovolná stránka nebo externí link. V případě některých externích hyperlinků, které obsahují v adrese znak "&" je však třeba použít zprostředkující stránku ve jmenném prostoru MediaWiki.

Text

Obsah postraního panelu a toolbox

kód

použití

úpravy omezující určité skupiny uživatelů

Šířka postraního panelu

Šířku postraního panelu lze přenastavit úpravou následujících položek CSS stylu na stránce MediaWiki:Common.css ( resp. od verze mediawiki 1.9 MediaWiki:Monobook.css).

#column-content { margin-left: -15em }
#content { margin-left: 15em }
#p-logo a, #p-logo a:hover { width: 15em }
.portlet { width: 14em }
#p-cactions { left: 14em }

Odlišný postraní panel pro přihlášené uživatele a pro anonymní uživatele

Případné problémy

Změny se nezobrazují

xx

Wikitext v postranním panelu

Viz také