Nastavení automatické odpovědi po dobu nepřítomnosti

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka popisuje postup jak si nastavit automatickou emailovou odpověď na fakultním poštovním serveru imap.fel.cvut.cz. Odesilatele emailu tak lze informovat o nepřítomnosti na pracovišti z důvodu služební cesty, dovolené, apod. Samotné nastavení se provádí z prostředí webmailového rozhraní Horde. Další informace o používání služeb fakultního poštovního serveru naleznete na stránce: Poštovní server IMAP.

Nastavení[edit]

Upozornění Automatická odpověď funguje pouze tehdy, pokud uživatelská adresa není přesměrována mimo Poštovní server IMAP. Stav přesměrování vaší emailové adresy si můžete ověřit po přihlášení na stránce: udb.feld.cvut.cz. V případě že si necháváte poštu přeposílat mimo Poštovní server IMAP, tak je nutné toto přesměrování po dobu nepřítomnosti deaktivovat nebo přesměrování nastavit na cílovém serveru.
  1. Přihlaste se do webového rozhraní Poštovního serveru IMAP.
  2. Ve stromové nabídce na levé straně přejděte do složky Pošta -> Filtry.
  3. V hlavním okně klikněte na filtr, který se jmenuje Dovolená.
  4. V záložce Základní nastavení vyplňte datum Začátek dovolené, Konec dovolené, předmět zprávy Předmět zprávy o nepřítomnosti a tělo zprávy Důvod.
  5. V záložce Rozšířené nastavení do pole Moje mailová adresa zadejte seznam adres a aliasů, které používáte. Např. novakj1@fel.cvut.cz, novakja1@fel.cvut.cz, xnovak@fel.cvut.cz, atd.
  6. Dále nastavte položku Počet dní mezi odpovědi v nepřítomnosti. Tato hodnota říká po kolika dnech bude oznámení znovu odesláno na stejnou adresu, pokud z ní přijde nová zpráva.
  7. Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit. V seznamu filtrů by se v řádku s pravidlem objeví zelené zátržítko.

Email dovolena2.png Email dovolena1.png

--Samekma1 15. 7. 2010, 13:10 (UTC)