Osobní webové stránky

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Každý zaměstnanec i student z katedry může mít veřejně dostupné osobní webové stránky, aniž by bylo nutné si zřizovat účet na webovém serveru. Jedinou podmínkou je, aby měl na Novell serveru control ve svém domovském disku G vytvořený adresář s názvem public.www a nastavena pro něj správně příslušná práva.

Nejjednodušší cestou, kterou můžete využít pro jeho vytvoření webového adresáře, je skript volaný ikonou dostupnou přes novellovský panel NDA (Novell delivered Applications), který se spouští po přihlášení do Windows přes novellovského klienta.

Pokud tohoto klienta nepoužíváte (kupř. když si připojujete svůj diskový prostor přes ncpfs v linuxu), nezbývá než se na svůj účet přihlásit u někoho jiného a pak adresář vytvořit výše uvedeným postupem.

Poznámka Pokud se tedy na váš web nemůžete z nějakého důvodu dostat, kontaktujte DCE IT

Omezení pro osobní webové stránky[edit]

Stránky musí splňovat následující podmínky:

  • odkazy ve stránkách nesmí být absolutní ale pouze relativní
  • adresáře by měly obsahovat alespoň prázdný soubor index.html nebo index.php. V případě že tomu tak není, je obsah adresáře normálně vylistován
  • stránky mohou používat php skriptování, ale vzhledem k tomu, že publikované adresáře jsou připojené pouze s právy pro čtení, není možné použít aplikace, které by vyžadují zápis na disk. (takové případy je třeba řešit individuálně)

Stránky určené pro výuku[edit]

Upozornění Dle nařízení vedoucího katedry musí být všechny stránky týkající se předmětů a výuky umístěny v [[1]].

V ojedinělých případech lze vytvořit prostor pro stránky, které slouží jako doplněk výuky. Týká se to především stránek, které by měly zůstat dlouhodobě dostupné z archivních důvodů, nebo protože je nelze z technických důvodů umístit do [[2]].

  1. Správce stránek, resp. osoba která má jejich obsah na starosti si ve svém adresáři public.www vytvoří pro tyto stránky nový adresář, do kterého stránky umístí.
  2. Poté zkontaktuje DCE IT, které zajistí publikaci na webu.
Upozornění Pokud tento člověk na katedře končí, měl by tyto adresáře přesunout ke svému nástupci, a ten by měl o změně informovat DCE IT, aby mohlo být umístění na serveru opraveno!

Alternativní přístup do adresáře public.www[edit]

Je popsán na stránce: Přístup k síťovým diskům na serveru Novell