Přidělení přístupů hostům a návštěvám

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Způsob přidělení přístupu a počítačového konta se liší v závislosti na počtu osob, délce trvání pobytu na našem pracovišti a povaze návštěvy studenti, Ph.D, Postdoc, ... Všeobecně platí, že zaměstnanec katedry, který zajišťuje pobyt návštěvy na katedře, musí včas zařídit s tím spojenou administrativu. Tedy minimálně 14 dní předem informovat sekretariát (Petru Stehlíkovou) o veškerých parametrech návštěvy (jméno osoby, seznam osob, délka pobytu, datum příjezdu, přidělená místnost, odpovědná osoba). Sekretariát předá potřebné informace oddělení IT135, které zajistí příslušné přístupy a konta.

Upozornění Rozhodně nelze začít řešit návštěvu až v okamžiku, kdy host volá z letiště nebo stojí na vrátnici.


Krátkodobé návštěvy jednotlivců a menších skupin (do 3 osob, do 1 měsíce)

V tomto případě si zaměstnanec mající návštěvu na starost vyzvedne proti podpisu na sekretariátu katedry příslušný počet přístupových karet s označením "HOST". Zároveň předloží, kdo bude držitelem karty/karet. Ke každé přístupové kartě je přiděleno jedno počítačové konto (údaje předá Petře Stehlíkové) opravňující k přihlášení ke stanicím katedry. V tomto případě není návštěvník/ci zaváděn do nadřazených IS FEL/ČVUT. V případě ztráty karty je osoba odpovědná za návštěvu povinna uhradit náklady na vystavení nové karty.

Návštěvy skupin (do 1 měsíce)

Po dohodě se sekretariátem je skupině zapůjčen určitý počet přístupových karet s označením "HOST". Jména konkrétních osob s podpisy budou uložena na sekretariátu. V této situaci se k přístupovým kartám nevydávají počítačová konta. Pro celou skupinu připraví IT135 jedno konto umožňující vícenásobné přihlášení až do výše počtu osob ve skupině. Doba platnosti konta je omezena na pracovní dní od 7 do 20 hodin po dobu trvání návštěvy. tomto případě nejsou návštěvníci zaváděni do nadřazených IS FEL/ČVUT. V případě ztráty karty je osoba odpovědná za návštěvu povinna uhradit náklady na vystavení nové karty.

Zahraniční studenti řádně zapsaní v rozvrhu fakulty a dlouhodobé návštěvy

Řádně zapsaní zahraniční studenti jsou zavedení do IS FEL/ČVUT kartovým centrem VIC ČVUT a je jim vystavena standardní přístupová karta a vytvořeno HP heslo. Během 24 hodin jim bude automaticky vytvořeno konto FELIS a FELK. Výchozí heslo FELK lze zjistit na http://service.felk.cvut.cz/heslo po zadání HPH.