Pravidla pro registraci doménových jmen

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tento dokument popisuje pravidla pro životní cyklus doména na ČVUT-FELk.

Doménová jména ve cvut.cz[edit]

Doména felk.cvut.cz (resp. feld.cvut.cz)[edit]

Domény feld.cvut.cz a felk.cvut.cz jsou primárně určeny pro technicko/administrativní označení služeb, strojů a interní použití.

Doména fel.cvut.cz[edit]

Pro doménu *.fel.cvut.cz platí, že je určena pro oficiální prezentace vůči studentům, zaměstnancům a odborné veřejnosti. Z obsahu musí být jednoznačně patrná souvislost s fakultou a ČVUT (logo, text, odkazy na web fel, příslušné katedry atd). Neslouží k registraci jmen serverů, nebo pracovních stanic, pokud se nejmenují jako služba, kterou poskytují.

Doména cvut.cz[edit]

V doméně ČVUT lze získat doménu pouze pro organizační složky ČVUT, případně pro projekty celouniverzitního významu (přes více fakult, spolupráce ústavů atd). Podléhá oficiálnímu schválení prorektorem (asi Čermákem). Z obsahu musí být jednoznačně patrná souvislost s fakultou a ČVUT (logo, text, odkazy na web fel, příslušné katedry atd.)

Externí doménová jména 2. úrovně[edit]

Doménová jména druhé úrovně podléhají schválení CESNETem. Obecně jejich provoz není povolen pokud není vyřízena výjimka. Lze žádat výjimku pouze pro domény: .cz, .eu, .net, .org. Je zakázáno provozovat domény určené pro komerční subjekty, např.: .com, .biz, ...