Pravidla pro registraci doménových jmen

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tento dokument popisuje pravidla pro životní cyklus doména na ČVUT-FELk.

Doménová jména ve cvut.cz

Doména felk.cvut.cz (resp. feld.cvut.cz)

Domény feld.cvut.cz a felk.cvut.cz jsou primárně určeny pro technicko/administrativní označení služeb, strojů a interní použití.

Doména fel.cvut.cz

Pro doménu *.fel.cvut.cz platí, že je určena pro oficiální prezentace vůči studentům, zaměstnancům a odborné veřejnosti. Z obsahu musí být jednoznačně patrná souvislost s fakultou a ČVUT (logo, text, odkazy na web fel, příslušné katedry atd). Neslouží k registraci jmen serverů, nebo pracovních stanic, pokud se nejmenují jako služba, kterou poskytují.

Doména cvut.cz

V doméně ČVUT lze získat doménu pouze pro organizační složky ČVUT, případně pro projekty celouniverzitního významu (přes více fakult, spolupráce ústavů atd). Podléhá oficiálnímu schválení prorektorem (asi Čermákem). Z obsahu musí být jednoznačně patrná souvislost s fakultou a ČVUT (logo, text, odkazy na web fel, příslušné katedry atd.)

Externí doménová jména 2. úrovně

Doménová jména druhé úrovně podléhají schválení CESNETem. Obecně jejich provoz není povolen pokud není vyřízena výjimka. Lze žádat výjimku pouze pro domény: .cz, .eu, .net, .org. Je zakázáno provozovat domény určené pro komerční subjekty, např.: .com, .biz, ...