Projekt rekonstrukce strojovny

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka obsahuje vizualizaci projektu rekonstrukce strojovny a zveřejňujeme ji k diskuzi v rámci katedry řídicí techniky. Na základě připomínek vzniknul upravený projekt, který je uveden níže jako Aktuální návrh. Předchozí návrh v obou variantách je zde uveden jako 1. návrh.

Kdo má zájem, může se k tomuto návrhu vyjádřit v diskuzi v této wiki (záložka diskuze). Připomínky z diskuze budou opět předány projektantům a případně zapracovány.

Aktuální návrh[edit]

Tento návrh reaguje především na požadavek, aby byl prostor pro více studentů ve výuce. K dispozici je 6 stolů po 6 místech. Prostor pro velké modely je oddělen skleněnou příčkou, aby byly modely v laboratoři, ale přitom nerušily při výuce nebo při práci, pokud jsou hlučnější. Dále je lépe navržen průchod místností, kdy schody z galerie vedou přímo do středu strojovny.

Prostor pro semestrálky/práci studentů je v zadní části strojovny a je možné jej oddělit pohyblivou stěnou od zbytku místnosti.

Pro měření a "práci s hmotou" jsou vyhrazeny dvě dílny. Pokud se zde bude udržovat pořádek, jsou použitelné pro pájení, vrtání, měření atd. Prostor pro věci studentů je ve stolech na modely, mohl by se vyhradit i prostor ve skladu.

Zasedací/seminární místnost jsme ponechali, ale byla přesunuta do suterénu. Domnívám se, že takovou místnost potřebujeme například pro diskuzi většího počtu lidí nebo lokální prezentace. Je pravda, že máme K14, ale ta se využívá pro výuku a často bývá vytížená. Přesun do suterénu však umožnil lépe využít prostor ve strojovně jak pro výuku, tak pro projektovou práci.

S nucenou výměnou vzduchu se počítá. Rovněž se počítá s přivedením denního světla do suterénních místností (seminární místnost, dílny) prostřednictvím proskleného stropu.

Řezy[edit]

Media:n01_pudorys_1pp.pdf

Media:n02_pudorys_1np.pdf

Media:n03_rezy_pricne.pdf

Media:n04_rezy_podelne.pdf


Vizualizace[edit]

Media:I.jpg

Media:J.jpg

Media:Obr01.jpg

Media:ObrA12.jpg

Media:ObrB7.jpg

Media:ObrC.jpg

Media:ObrD.jpg

Media:ObrE.jpg

Media:ObrF.jpg

Media:ObrG.jpg

Media:ObrH.jpg

Media:ObrI.jpg

Media:ObrL.jpg

Media:ObrM.jpg


První návrh[edit]

Projekt je ve dvou variantách:

  • varianta A zachovává současný suchý/mokrý proces a umisťuje tam mechanickou a elektronickou dílnu
  • varianta B umisťuje obě dílny do zdrojovny, čímž zůstává více prostoru ve strojovně pro pracovní místa

Obě varianty mají společné tyto základní myšlenky:

  • strojovna se bude využívat jednak jako laboratoř - stoly pro modely, výuková část, prostor na stěnách u oken pro zavěšené modely. Všechny modely budou propojeny na výuková místa prostřednictvím průmyslové sítě. Vedle počítače a malého ovládacího panelu (tlačítka, signalizace) tak na stolech pro výuku nebude nic.
  • bude zde prostor pro práci studentů - samostatná pracovní místa (variabilní kóje), kde studenti budou moci řešit své DP, BP a budou tak více kontaktu s dalšími studenty a pracovníky katedry.
  • dílna se zvětší (rozdíl mezi variantami A/B) - je otázka, jak využít současnou mechanickou dílnu
  • je k dispozici prostor pro semináře nebo uzavřená jednání
  • zdrojovna bude sloužit jako sklad a jako prostor pro velké a/nebo hlučné modely
  • galerka se rozšíří a vzniknou další místa pro doktorandy/pracovníky na projektech

1. návrh: varianta A[edit]

půdorys 1. pp

perspektivní nadhled

perspektivní nadhledy

perspektivní pohled

perspektivní pohledy


1. návrh: varianta B[edit]

půdorys 1. pp

perspektivní nadhled

perspektivní nadhledy

perspektivní pohled

perspektivní pohledy


1. návrh: Společné pohledy pro obě varianty[edit]

půdorys 1. np

perspektivní pohled