První kroky nového zaměstnance

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Personální agendu pro všechny zaměstnance (i na částečné úvazky) vyřizuje sekretářka katedry Petra Stehlíková.

Agenda při nástupu nového zaměstnance[edit]

 • Vyplnit formuláře:
  1. osobní dotazník
  2. přehled praxe
  3. prohlášení k daním
 • Přinést:
  1. Okopírovanou kartičku s číslem bankovního účtu, kam bude vyplácena mzda
  2. Kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  3. Potvrzení o vstupní zdravotní prohlídku od praktického lékaře (může být dodáno dodatečně)
  4. Zápočtový list z předchozího zaměstnání
  5. Aktuální osobní kontakt (email, mobil)
Upozornění Všichni nově přijímaní zaměstnanci jsou povinni si u Ing. Petra Haby zajistit proškolení v oblasti Požární ochrany a u Ing. Richarda Šusty, Ph.D. proškolení v oblasti BOZP.

Přístupy, autorizace a hesla[edit]

 • Přístupová karta (Průkaz ČVUT), vyřizuje si zaměstnanec sám. Potřeba osobně navštívit Vydavatelství průkazů ČVUT v Dejvicích. Toto je nezbytný první krok. Bez vydaného průkazu nelze vytvořit přístupové účty a hesla. Kartu lze vystavit první den platnosti pracovní smlouvy. Nelze dříve.
 • S vystavenou identifikační kartou obratem navštívit IT135. Bude vystaveno Hlavní přístupové heslo atd.
 • Nastavit odebírání fakultní pošty, případně zajistit si přesměrování na osobní email.
 • Klíče od kanceláře obdržíte od hmotně odpovědného pracovníka za místnost (informace podá vedoucí oddělení).
 • Požadavky ohledně počítače, programového vybavení, zřízení školního mailu, přidělení fixní IP adresy a přístupu k vnitřním informačním systémům vyřizuje oddělení IT135 (místnost E-22).

Provoz katedry[edit]

V zájmu zajišťování hladkého provozu katedry jsou pracovníci žádáni o následující:

 • Pravidelně si vyzvedávat poštu na sekretariátu v poštovních přihrádkách, balíky a jiné větší zásilku osobně v podatelně Fakulty strojní (Po-Pá, 9-13 hod., průchodem z dvora)
 • Číst emailové zprávy týkající se katedry, zaměstnanců a obratem na ně reagovat
 • Brát na vědomí zprávy IT oddělení katedry a obratem na ně reagovat
 • Na webu katedry si vyplnit přítomnost na pracovišti
 • Případnou nepřítomnost na pracovišti hlásit sekretářce, v případě nemoci doručit neschopenku a další doklady pro mzdovou účtárnu sekretářce katedry
 • Při čerpání dovolené je třeba vyplnit dovolenku, nechat potvrdit podpisem vedoucího oddělení a předat sekretářce – (nárok na dovolenou má každý pracovník v případě, že je s ním uzavřena pracovní smlouva)
 • Hlásit sekretářce změně adresy, mobilu, mailové adresy, přestěhování v rámci pracoviště, telefonní linka, kancelář, aj.
 • V případě služební cesty vyplnit u Ing. Jaroslavy Novákové cestovní příkaz

Stravování a stravenky[edit]

Možnost stravování je v menze na hlavním dvoře (Karlovo náměstí). Platba se provádí zaměstnaneckou kartou. Částka je strhnuta ze mzdy. Pro individuální stravování je možnost objednat si stravenky. Nárok na stravenky mají pouze zaměstnanci s výší úvazku nejméně 0,5. Stravenky se objednávají u sekretářky katedry v určených termínech (objednávka do 20. dne v měsíci na následující měsíc).

Hlášení problémů a poruch[edit]

 • problémy s výpočetní technikou a jiným IT vybavením katedry se hlásí IT oddělení pomocí systému Mantis.
 • problémy týkající se správy budovy (voda, elektřina, úklid, WC, odpady, dveře, atd.) se hlásí v Elektronické Knize Závad správy budovy (kancelář v přízemí budovy E, vlevo vedle hlavního schodiště).