Puppet - užitečné funkcionality

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tagmail Report Processor[edit]

Grafická interpretace manifestu[edit]

Puppet umožňuje na straně agenta vizualizaci manifestu, která umožňuje prostřednictvím obrázku interpretovat hierarchii a vzájemné závislosti aplikovaných tříd. Grafy jsou generovány, má-li v hlavním konfiguračním souboru puppet.conf v sekci [agent] proměnná $graph hodnotu true. Pak, není-li proměnnou $graphdir určeno jinak, bude agent generované grafy zapisovat do adresáře /var/lib/puppet/state/graphs. Pro jednorázové vygenerování grafů lze aktivovat hodnotu proměnné $graph na true přidáme-li ji k příkazu jako atribut.

Poznámka
root@stroj~# puppet agent --no-daemonize --onetime --graph

Po interpretaci manifestu budou v cílovém adresáři $graphdir vygenerovány tři soubory s příponou .dot, ze kterých lze nástroji z balíku graphviz konvertovat obrazová schémata jak v bitmapovém, tak vektorovém formátu.:

resources.dot
vykreslí hierarchickou strukturu zdrojů v manifestu, tak jak je na straně stroje master
relationships.dot
vykreslí jak na sobě jednotlivé zdroje závisí
expanded_relationships.dot
vykreslí jakou mají mezi sebou zdroje zpětnou vazbu, tj. jak je agent zpracovává
Upozornění Atributy --no-daemonize a ---onetime zajistí, že se manifest stáhne a zinterpretuje pouze jednou. Bez nich by zůstal agent běžet na pozadí a bylo by jej nutné "zabít" ukončením procesu. Tento problém se týká především stroje master, je-li rovněž spravován sám sebou, jelikož zde (u Debianu) není k dispozici spouštěcí skript skrze který by bylo možné agenta zastavit.

Grafy lze generovat i při interpretaci lokálního manifestu..

Poznámka
root@stroj~# puppet apply --graph lokalni.pp
Poznámka Příklad vygenerování schémata z .dot formátu do vektorového obrázku formátu .svg pomocí nástroje dot z balíku graphviz
root@stroj~# dot resources.dot -Tsvg -o resources.svg