Softwarové multilicence

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Katedra je držitelem licencí k různým návrhovým a výpočetním softwarovým balíkům. Pokud není v licenci uvedeno jinak, jsou tyto nástroje k dispozici studentům a zaměstnancům katedry.

Ověření licence je většinou vázáno a licenční server, který licence spravuje. Aktuálně jsou k dipozici multilicence na:

Mentor Graphic PADS[edit]

Softwarový balík pro návrh plošných spojů.

Provoz licence byl v roce 2016 ukončen z důvodu výrazného zvýšení ceny licence.

 • provoz licence byl z důvodu nových nevýhodných podmínek ukončen
 • licenci spravuje Ing. Martin Samek
 • za licenci odpovídá: Ing. Martin Samek
 • k dispozici je 40 float licencí prostřednictvím licenčního serveru
 • licenční server běží na adrese turnkey.felk.cvut.cz, TCP port 1717.
 • cesta k licenčnímu serveru se zadává ve tvaru: 1717@turnkey.felk.cvut.cz a může být v systému zadána několika způsoby:
  1. v licenčním manageru aplikace se vyplní cesta
  2. nastaví se systémová proměnná prostředí MGLS_LICENSE_FILE (Win i Linux)
  3. cesta se uloží v registrech do klíče: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\FLEXlm License Manager (pouze Win)
  4. cesta se do souboru: $HOME/.flexlmrc, formát zápisu je MGLS_LICENSE_FILE=<cesta> (pouze Linux)

Nastavení systémové proměnné na Windows: Tento počítač -> Vlastnosti -> Pokročilé -> Proměnné prostředí -> Systémové proměnné -> Nová

Altera Quartus II 9.1 SP2[edit]

Softwarový balík pro přípravu HW designu na FPGA hradlových polích firmy Altera. K dispozici je 45 plovoucích licencí. Licence je na serveru obsazena pouze v okamžiku překladu designu.

 • licenci spravuje Ing. Martin Samek
 • za licenci odpovídá: Ing. Richard Šusta, Ph.D.
 • licenční server běží na adrese turnkey.felk.cvut.cz, TCP port 1801.
 • cesta k licenčnímu serveru se zadává ve tvaru: 1801@turnkey.felk.cvut.cz a může být v systému zadána několika způsoby:
  1. v licenčním manageru aplikace se vyplní cesta
  2. nastaví se systémová proměnná prostředí LM_LICENSE_FILE (Win i Linux)
  3. cesta se uloží v registrech do klíče: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\FLEXlm License Manager (pouze Win)
  4. cesta se do souboru: $HOME/.flexlmrc, formát zápisu je LM_LICENSE_FILE=<cesta> (pouze Linux)

Dostupné vlastnosti (features):

maxplus2
quartus
6AF8_00A2
6AF7_00A2

Sigasi VHDL[edit]

Pro potřeby výuky předmětu Struktury počítačových systémů je k dispozici síťová licence Sigasi VHDL Coderu.

 • licenci spravuje Ing. Martin Samek, za licenci odpovídá: Ing. Richard Šusta, Ph.D.
 • licenční server běží na adrese turnkey.felk.cvut.cz, TCP port 1803.
 • cesta k licenčnímu serveru se zadává ve tvaru: 1803@turnkey.felk.cvut.cz a může být v systému zadána několika způsoby:
 • licence je omezena pouze na IP adresy z rozsahu FELK.

Cadence OrCAD 17.2[edit]

Balík pro návrh plošných spojů.

 • licence je platná do: 21.02.2018
 • licenci spravuje: Ing.Martin Samek
 • za licenci odpovídá: Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.

K dispozici je ClassKit, který obsahuje 15 plovoucích licencí určených primárně k výuce ve [[::Kategorie:Strojovna|Strojovně]]. Na pracovních stanicích ve [[::Kategorie:Strojovna|Strojovně]] je OrCAD předinstalován a připraven k použití. Ve verzi 17.2 byl licenční balík rozšířen o rozhraní pro Matlab Simulink. Je tak možné simulaci v Pspice provázat se Simulinkem a využít tak simulaci elektronického zapojení v Pspice a zároveň regulační algoritmy v Matlabu.

Využití licence na vlastním notebooku/domácím PC[edit]

Ze stránek Cadence je zapotřebí si stáhnout instalační balíček OrCAD 17.2 Lite a dle instrukcí instalátoru provést instalaci.

Nastavení licence:

 • licenční server běží na adrese turnkey.felk.cvut.cz, TCP port 5280.
 • Přidat proměnnou prostředí CDS_LIC_FILE, která bude nastavena na hodnotu: 5280@turnkey.felk.cvut.cz
 • Cesta k nastavení: Tento počítač -> Vlastnosti -> Pokročilé -> Proměnné prostředí -> Systémové proměnné -> Nová

nebo

 • Nastavit pomocí LMTOOLS (součást FlexLM Manageru). Do cesty k licenčnímu souboru uvést: 5280@turnkey.felk.cvut.cz

Mathworks Matlab a Simulink[edit]

Výpočetní a simulační nástroj.

 • licenci spravuje Ing. František Vaněk, za licenci odpovídá: Ing. František Vaněk

V tuto chvíli jsou na katedře dostupné čtyři licence Matlabu:

 1. multi-univerzitní licence (CVUT+VUT Brno a další.), kterou lze získat na http://download.cvut.cz
 2. výuková (classroom kit) licence katedry řídicí techniky
 3. výzkumná licence katedry řídicí techniky
 4. celofakultní - FEL licence

Všechny licence jsou vázány na licenční ověření licenčním serverem. Multi-univerzitní licence je z hlediska správy licencí zcela mimo náš dosah, nemůžeme garantovat volnou licenci (velký rozsah toolboxu, ale některé "naše" toolboxy tam chybí). Výuková licence (ad-2) je primárně určena pro zajištění denní výuky na katedře řídicí techniky. Proto je na licenčním serveru v denních hodinách udělána blokace na cca 80% licencí do síťového prostoru katedry. V nočních hodinách a o víkendech je naopak tato licence uvolněna pro vaši práci, do katederní sítě je prioritně směřováno jen cca 20% licencí.

ad-d ... V roce 2010 se významně projevil problém s malým počtem licencí ČVUT (ad-1). FEL ČVUT se tedy rozhodnuto mít svou vlastní fakultní licenci (ad-4), která pokryje výuku. Popis je na http://www.feld.cvut.cz/user-info/matlab.html . Pokud bude provoz FEL-licenčního serveru stabilní, bude pravděpodobně katedrální ClassKit (a-b) v budoucnu sloučen s touto licencí.

Stav licencovaných toolboxů (ad-2) k 2.4.2015 je:

50x  MATLAB
50x  Simulink
10x  Computer Vision System Toolbox 
50x  Control System Toolbox
10x  Embedded Coder
10x  Image Acquisition Toolbox 
10x  Image Processing Toolbox 
25x  Instrument Control Toolbox
10x  Matlab Coder
10x  OPC Toolbox
50x  Optimization Toolbox
50x  Real-Time Windows Target
25x  Robust Control Toolbox
50x  Signal Processing Toolbox
25x  SimElectronics 
25x  SimHydraulics 
25x  SimMechanics 
25x  SimPowerSystems 
25x  Simscape
25x  Simulink 3D Animation (dříve Virtual reality toolbox)
10x  Simulink Coder
50x  Simulink Control Design
50x  Simulink Desktop Real-Time 
25x  Simulink Report Generator 
10x  Stateflow
25x  Symbolic Math Toolbox
50x  System Identification Toolbox

Licenční soubor a serial-number jsou na novell-disku "X:\licence\matlab\classroom-kit\", instalační DVD bylo do verze 2012b stejná jako u celo-školní licence ke stažení na [1]. Pro verzi R2013b jsou potřebné instalační soubory na "x:\install\matlab\" - ve stažení můžete využít např. CLOUD135. Instalační ISO pro verzi 2015a je možné stáhnout i bez přihlášení na [2].

Upozornění Classroom kit licence může být používána pouze pro denní výuku studentů. Pro výzkumné účely má katedra ještě k dispozici výzkumnou licenci (výrazně vyšší cena).

Toolboxy výzkumné licence ad-3):

2x  MATLAB
2x  Simulink 
2x  Computer Vision System Toolbox (od 9/2012 - R2012b)
1x  Control System Toolbox
1x  DSP System Toolbox
1x  Embedded Coder
1x  Extended Symbolic Math Toolbox (Transitioned)
1x  Filter Design Toolbox (Transitioned)
1x  Fixed-Point Toolbox
1x  Fuzzy Logic Toolbox
1x  Gauges Blockset
1x  HDL Coder (od 9/2012 ... R2012b)
2x  Image Acquisition Toolbox
2x  Image Processing Toolbox
1x  Instrument Control Toolbox
1x  LMI Control Toolbox (Transitioned)
2x  Matlab Coder
1x  Matlab Compiler
1x  MATLAB® C/C++ Graphics Library (Transitioned)
1x  MATLAB® C/C++ Math Library (Transitioned) 
1x  Model Predictive Control Toolbox
1x  Mu-Analysis and Synthesis Toolbox (Transitioned)
1x  Neural Network Toolbox
1x  Optimization Toolbox
2x  Real-Time Windows Target
1x  Robust Control Toolbox
1x  Signal Processing Toolbox
1x  Simulink 3D Animation
2x  Simulink Coder
1x  Simulink Control Design
1x  Simulink Design Optimization 	
1x  Simulink Fixed Point
1x  Simulink Response Optimization (Transitioned)
1x  Simulink Verification and Validation 
1x  Simulink® Accelerator (Transitioned)
1x  Simulink® Performance Tools (Transitioned) 
1x  Stateflow
1x  Stateflow Coder (Transitioned) 
1x  Statistics Toolbox
1x  Symbolic Math Toolbox
1x  System Identification Toolbox 
1x  Vehicle Network Toolbox (od 9/2012 - R2012b)
1x  xPC Target (od 9/2012 - R2012b)

Licenční soubor a serial-number jsou na novell-disku "X:\licence\matlab\classroom-kit\", instalační DVD bylo do verze 2012b stejná jako u celo-školní licence ke stažení na [3]. Pro verzi R2013b jsou potřebné instalační soubory na "x:\install\matlab\" - ve stažení můžete využít např. Přístup k síťovým diskům na serveru Novell. Instalační ISO pro verzi 2015a je možné stáhnout i bez přihlášení na [4].

Upozornění Licenční číslo DCE-FIK u licence ad-1) není určeno pro naší katedru K13135 (DCE), ale je to zkratka "Distributed Computing Engine".

Pro info: Stav licencí FEL-Matlabu k 4/2011 (bez garance):

MATLAB        265
SIMULINK       183
Communication_Blocks  30
Communication_Toolbox 31
Control_Toolbox    70
Curve_Fitting_Toolbox 20
Image_Toolbox     30
Neural_Network_Toolbox 25
Robust_Toolbox     30
Signal_Blocks     31
Signal_Toolbox     71
SimElectronics     25
Power_System_Blocks  25
Simscape        25
Statistics_Toolbox  100
Symbolic_Toolbox    30
Identification_Toolbox 30
Wavelet_Toolbox    30

Monitoring provozu:

Pokud se chcete podívat, jak jsou využity licence našich Matlabů, tak se můžete podívat:

 • na aktuální seznam lidí využívajících Výzkumnou licenci
 • na graf volných licencí pro naši katedru na KN (červená čára ... přes den je pro KN vyhrazeno 40 licencí, přes noc jen 5 ... zbytek je volně puštěný mimo KN)

Comsol[edit]

Katedra má koupeni jednu licenci Comsol Multiphysics. Od jara 2011 je tato licence síťová (lze využít z libovolného PC).

Instalační média: DVD k zapůjčení na IT135, nebo je lze stáhnout z novell-serveru např. přes CLOUD135.

Aktuální verze - 4.3b (Win/MAC/Linux)

Dostupné knihovny COMSOLu:

SERIAL
ACDC
ACDCBATCH
CADIMPORT
CADIMPORTBATCH
COMSOL
COMSOLBATCH
MEMS
MEMSBATCH
OPTIMIZATION
OPTIMIZATIONBATCH
LLMATLAB
LLMATLABBATCH
MICROFLUIDICS
MICROFLUIDICSBATCH
PARTICLETRACING
PARTICLETRACINGBATCH
NONLINEARSTRUCTMATERIALS
NONLINEARSTRUCTMATERIALSBATCH
COMSOLGUI
CLIENTSERVER
CLUSTERNODE
CADREADER
CADREADERBATCH
ECADIMPORT
ECADIMPORTBATCH
LLEXCEL	
LLEXCELBATCH
OPTLAB

Potřebné údaje pro instalaci:

 • adresa licenční server: 147.32.87.13
 • port: 1719

OPNET Modeler[edit]

Nástroj pro modelování síťí, toků v sítích, atd.

 • licenci spravuje Ing. Martin Samek, za licenci odpovídá: Ing. Pavel Burget, Ph.D.
 • licenční server běží na adrese warp.felk.cvut.cz, port A (v notaci OPNETu)
 • k dispozici jsou zatím 3 licence na:
OPNET Modeler
Wireless
Simulation Runtime
Educational-Use Product

Servery a služby na FEL a na ČVUT[edit]

Na tomto místě se začně tvořit seznam služeb a serverů, které jsou dostupné na FEL resp. ČVUT a které můžeme využívat i pro naši činnost. Mělo by to zabránit zbytečné duplikaci služeb.

Název Popis Licence Autorizace Kde to běží Kontaktní osoba
OpenProject Server OpenProject, umí GANTT-grafy, kalendářové náhledy, ...(obdoba MS Project serveru) GPL lokální uživatel, LDAP nebo AD UCEEB vanek@fel.cvut.cz