Uživatel:Hermaiv2

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Inženýrské vzdělání jsem získal na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně.

V současné době jsem doktorandem ve skupině AA4CC, zabývajícím se distribuovaným řízením formací vozidel - zejména kolon vozidel na dálnici. Školitelem je prof. Ing. Michael Šebek DrSc.