Uživatel:Konrajak

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

V průběhu července, srpna a případně září roku 2014 jsem spolupracoval se skupinou pana Huráka na distribuovaném řízení autíček. Náplní mé práce bylo ověření komunikace mezi senzory autíček a matlabem, ověření funkčnosti senzorů a kamery a případná úprava grafického uživatelského rozhraní. Mimo to jsem studentem bakalářského programu Kybernetika a Robotika oboru Robotika elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.