Uživatel:Martingurtner

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Studuji první ročník magisterského programu Kybernetika a robotika, konkrétně obor Systémy a řízení. V rámci týmu AA4CC pracuji na Katedře řídicí techniky na odhadování polohy mikročástic v rámci projektu, jenž se zabývá mikromanipulací objektů pomocí dielektroforetické síly. Mikročástice jsou seshora osvětlovány kolimovaným světlem důsledkem čehož pod nimi vznikají difrakční obrazce, které jsou snímány CMOS čipem. Z takto získaných obrázků je pak možné určit polohu i výšku jednotlivých částic nad CMOS chipem.