Uživatel:Stysdali

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Jsem student bakalářského programu Kybernetika a Robotika, podoboru Systémy a řízení. Pracoval jsem na Jihočeské univerzitě, na Ústavu Fyzikální Biologie a později na Škole komplexních systémů FROV JU, kde jsem se věnoval komplexním systémům, zpracování obrazu, mikroskopické optice a jiným podobným problémům.