Univerzální klíč od poslucháren FEL

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Pro vyučující FEL je k dispozici univerzální klíč od poslucháren FEL. Klíč umožňuje otevřít běžné posluchárny a učebny na KN a v Dejvicích. Pro získání kontaktujte sekretariát katedry - Petru Stehlíkovou. Přístup do velkých poslucháren:

  • KN:E-107
  • KN:E-301
  • T2:D3-309
  • T2:D3-209
  • ...

s rozsáhlým AV vybavení podléhá režimu kartového systému K4 - přístupové právo bude nastaveno automaticky dle rozvrhu. V případě problémů kontaktujte sekretariát katedry, nebo zapiště problém do Mantisu.