Xen (instalace)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Instalaci Xenu na Debian sqeeze je nejjednodušší příkazem:

root@stroj:~# apt-get install xen-linux-system-2.6-xen-amd64

Instalace tohoto metabalíku nainstaluje vše potřebné, ovšem pro spuštění Xenu to nestačí a je třeba provést drobné manuální úpravy

Úprava konfigurace pro GRUB2

root@stroj:~# mv -i /etc/grub.d/10_linux /etc/grub.d/50_linux
root@stroj:~# echo "" >> /etc/default/grub
root@stroj:~# echo "# Disable OS prober to prevent virtual machines on logical volumes from appearing in the boot menu." >> /etc/default/grub
root@stroj:~# echo "GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true" >> /etc/default/grub
root@stroj:~# update-grub2

Doinstalování balíku...

root@stroj:~# apt-get install xen-qemu-dm-4.0
Poznámka U předchozí verze Xenu 3.0 bylo nutné kromě distribučních balíků doinstalovat balík python-xml, který nebyl uveden nikde v závislostech, ale ukázal se jako nezbytný pro spuštění.