Xen (konfigurace sítě)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Ve výchozím nastavení se zařízení veth nevytváří! Je třeba upravit volbu v konfiguračním souboru /etc/xen/xend-config.sxp z

(network-script network-dummy)

za předpokladu že se má přemostit hlavní síťové rozhraní (zpravidla eth0) na

(network-script network-bridge)

Pokud mají virtuální stroje lézt přes jinou síťovku (např. eth1) pak by měla volba vypadat takto:

(network-script 'network-bridge,netdev=eth1')

Přičemž je třeba dát pozor na uzavření parametrů do uvozovek..

Nastavení VLAN[edit]

Pokud používáme vlany, máme několik možností.

Protažení celého svazku VLAN do domU[edit]

Rozdělení svazku VLAN v dom0 a protažení jednotlivých zařízení[edit]