Xfce

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Xfce (XForms Common Environment) je „odlehčené“ desktopové prostředí pro X Window System pro unixové systémy, psané na GTK. Je nenáročné a spolehlivě funguje i na méně výkonných počítačích. V rámci laboratorního disklessu DCE a DC ho používáme již od roku 2009.

Poznámka Svého času jsme používali v kombinaci s virtulizací MS Windows přes VMware Player také dlaždicový okenní manažer i3

Menu

Menu, které používá Xfce, vypadá podobně jako u MS Windows, ale funguje jinak. Především, není-li určeno jinak (viz párový element <Layout> … </Layout>) se položky řadí podle abecedy. Tzn. že se jejich pořadí v menu bude lišit podle zvoleného jazyka rozhraní. Také se většinou nepoužívá submenu. Ve výchozím stavu tvoří první úroveň 9 základních kategorií, do kterých se kategorizují spouštěče jednotlivých položek podle typu aplikace:

  • Accessories
  • Development
  • Education
  • Graphics
  • Internet
  • Multimedia
  • Office
  • Science
  • System

Nicméně submenu vytvořit lze, ale je potřeba upravit soubor /etc/xdg/menus/xfce-applications.menu, a příslušné spouštěče, protože jednotlivé položky nelze přetahovat myší, tak jak je tomu u menu MS Windows.

Jde o XML soubor, který pracuje s následujícími párovými elementy:

<Menu> … </Menu>
vymezuje blok subkategorie, který je pojmenován přes následující element…
<Name> … </Name>
…ve kterém je jeho název.
<Directory> … </Directory>
Obsahem je název souboru, se sufixem .desktop v adresáři ...
<Include> … </Include>
Tento element vymezuje jaké spouštěče, resp. z jakých kategorií, se mají v rámci příslušného menu zobrazovat.
<Category> … </Category>
Specifikuje název kategorie, který musí být shodný s tím, co je uvedeno v parametru Categories v konfiguraci položky.
<Exclude> … </Exclude>
Umožňuje naopak vymezit blok kategorií, které se mají naopak ze zobrazení vyloučit. To umožňuje zamezit duplicitnímu zobrazení položky.
<Filename> … </Filename>
Obsahuje název konkrétní položky. Submenu lze tedy vytvořit nejenom tím, že je specifikována nová kategorie, ale i pomocí bloku položek.
<Or> … </Or>
K sofistikovanému generování menu z jednotlivých položek napomáhá i element, který umožňuje podmínit zpracování obsahu elementu.
<Layout> … </Layout>
Umožňuje sestavit komplexnější menu, jako je kupř. to kde se zobrazují zmíněné výchozí kategorie. Využívá se při tom i několika elementů nepárových:
<All />
Je elementem, který zobrazí všechny spouštěče, které vyhoví předchozí podmínce.
<DefaultAppDirs />
Umožňuje změnit, pro následující blok výchozí umístění souborů se sufixem .desktop (default /usr/share/applications )
<DefaultDirectoryDirs />
Umožňuje nastavit lokaci, ze které se mají natahovat konfigurační soubory pro submenu, s příponou .directory (default /usr/share/desktop-directories )
<DefaultMergeDirs />
Umožňuje změnit pro následující blok výchozí umístění souborů se sufixem .menuy které se mají automaticky začlenit do menu (default /etc/xdg/menus/applications-merged/ )
<Merge type="all" />
Zahrne celý blok následujících menu.
<OnlyUnallocated />
Podobně jako předchozí párové elementy které vymezují, vylučují či podmiňují výskyt položky, i tento element nastavuje podmínku – a to, že se mají zpracovat jen ty položky, co se ještě nikde jinde nezobrazují.
<Separator />
Vygeneruje vodorovnou oddělovací čáru.
Upozornění Submenu, co neobsahují žádné položky, nebo jim chybí soubor definovaný elementem <Directory> … </Directory> či <Filename> … </Filename>, se v menu nezobrazují.

Submenu

Položka menu

Nakopírovat soubor s příponou .desktop do adresáře /usr/share/applications

[Desktop Entry]
Name=xpdf
GenericName=PDF viewer
Comment=View PDF files
Exec=xpdf
Icon=xpdf
Terminal=false
Type=Application
MimeType=application/pdf;
Categories=Viewer;Graphics;
Keywords=Viewer;Graphics;
NoDisplay=false
NoDisplay
Je-li parametr uveden a má hodnotu false, je položka v menu skryta
Categories
Parametr obsahuje názvy kategorií, ve kterých má (nebo může) být ikona zástupce zobrazena
MimeType
Určuje MIME typ souborů se kterými má být aplikace asociována
Exec
Cesta ke spustitelnému souboru
Icon
Cesta k obrazovému souboru, který se má použít jako ikona

Víceúrovňové menu

Konfigurace správce oken xfwm4

xfconf-query -c xfwm4 -p /general/tile_on_move -s false

Příkaz nastaví checkbox u položky tile_on_move v hlavním menu na false. Seznam položek

Samostatně spustitelné konfigurační soubory

xfce4-accessibility-settings
xfce4-clipman-settings
xfce4-display-settings
xfce4-keyboard-settings
xfce4-mime-settings
xfce4-mouse-settings
xfce4-notes-settings
xfce4-power-manager-settings
xfce4-session-settings
xfce4-settings-editor
xfdesktop-settings
xfce4-keyboard-settings
xfce4-settings-manager
xfce4-appearance-settings
xfwm4-settings
xfwm4-tweaks-settings
xfwm4-workspace-settings
orage -p

Výchozí startup skript

/etc/xdg/xfce4/xinitrc

Uživatelsky definovaný startup skript

~/.config/xfce4/xinitrc