nfs

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Skript který volá další skripty nezbytné pro zavedení disklessového systému z disklessové infrastruktury.

Princip

Verze