Bp 108 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:56, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Laboratorní přípravek s pásovým dopravníkem

Autor: Martin Holec

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem práce bylo vytvořit model pásového dopravníku pro potřeby studentů ČVUT Praha, a to jak z hlediska návrhu elektronické části, tak samotné fyzické realizace. Hlavními částmi úlohy jsou pásový dopravník, poháněný stejnosměrným motorkem, na který je připevněno inkrementální čidlo pro detekci rychlosti, dále pak optická závora pro detekci předmětu a řídicí jednotka. Ta pomocí procesoru vyhodnocuje rychlost posuvu pásu a signálu z optické závory a tudíž je schopna rozpoznat, pokud se snímané objekty nacházejí těsně za sebou. Zhotovený přípravek pomůže studentům při získávání znalostí a zkušeností s principy inkrementálního senzoru otáček a optického čidla pro detekci předmětů, a to především pomocí možnosti si dané přístroje prakticky vyzkoušet a sledovat jejich chování.


Bp 2007 holec martin.pdf