Bp 114 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:56, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Analýza řídícího systému velkorypadla

Autor: Pavel Jonáš

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Kolesové velkorypadlo SchRs 1320/4x30 z dílen české firmy PRODECO, a.s. je pozoruhodný stroj jak svým výkonem, tak technickým řešením. Jedním z řídicích systémů, které jsou na stroji nainstalovány, je regulace pohonů kolesa rypadla. Koleso je přes převodovku poháněno dvěma 3F motory Siemens ARNR 630Y-6. Motory mají společnou rychlostní smyčku. Regulátory nižších úrovní – momentu, proudu a magnetického toku, má každý motor zvlášť. Při provozu může nastat stav, kdy jsou motory na okamžik zatěžovány různým momentem, na což reagují rychlé regulátory na nižších úrovních. Cílem práce je analyzovat tyto stavy a vyhodnotit funkci řídicího systému v těchto stavech.

Nejprve je třeba se seznámit s principiálním zapojením řídicího systému kolesa. Poté se navrhne a implementuje zjednodušený simulační model. Pomocí modelu bude provedena analýza systému se všemi zpětnými vazbami, zaměřená na stavy nestejného zatížení motorů.


Bp 2007 jonas pavel.pdf