Bp 178 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:03, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Návrh PI a PD regulátorů frekvenčními metodami

Autor: Radim Procházka

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

178 bp cz.bmp

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit soubor procedur pro návrh PI a PD regulátorů a regulátorů typu lead a lag frekvenčními metodami splňující požadavek na hodnotu fázové bezpečnosti a ověřit jej v prostředí Matlab. Dále porovnat chování dvojice navržených sobě podobných regulátorů na systémech s různou dynamikou z hlediska její kvality (parametry regulace, potlačení šumu, robustnost) a diskutovat přínos složitějších metod návrhu.

Bp 2008 prochazka radim.pdf