Bp 210 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:06, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Metody fuzzy shlukové analýzy při modelování nelineárních systémů

Autor: Jan Procházka

Bakalářské práce 2008

Stáhnout práci v PDF

Tato práce pojednává o metodách shlukové analýzy a její využití pro modelování nelineárních systémů. Konkrétně se zabývá postupy fuzzy c-means a Gustafson- Kesselovým algoritmem. Dále jsou zde rozebrány Takagi-Sugeno modely, jejich princip a sestavování pomocí výše uvedených fuzzy shlukových metod. Vytváření Takagi- Sugeno modelů je aplikováno na statickém nelineárním systému, kde se ověřuje schopnost aproximace a na dynamickém diskrétním nelineárním systému, kde algoritmy hledají fuzzy shluky ve čtyřech dimenzích.

Bp 2008 prochazka jan.pdf