Bp 256 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:10, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bluetooth stack pro embedded systémy

Autor: Plotek David

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Úcelem této bakalárské práce bylo vytvorit softwarový Bluetooth stack pro embedded systémy. Bluetooth predstavuje bezdrátovou komunikacní technologii na krátké vzdálenosti, která je provozovaná v bezlicencním pásmu 2,4 Gz. Tato technologie umožnuje bezdrátové spojení pro komunikaci mezi dvema zarízeními – pocítacem jako rídicí jednotkou na jedné strane a malým robotem (embedded systémem) na strane druhé. V práci byly analyzovány jednotlivé vrstvy stacku. Nekteré z vrstev byly následne implementovány v programovacím jazyce C v rámci operacního systému Linux. Implementace HCI vrstvy je detailne rozepsána a její funkcnost je znázornena jednoduchým testovacím programem.

Bp 2009 plotek david.pdf