Bakalářské práce 2009

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2009

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
230 Valenta Pavel Modelování systémů v netechnických oborech Modelling of systems outside technical branches Bp_230_cz Bp_230_en
231 Lischka Roman Řízení modelu technologického procesu s využitím PLC PLC Control of Technological Process Bp_231_cz Bp_231_en
232 Jirák Luboš Sledování polohy mobilního robota senzorovou sítí Mobile Robot Tracking with a Sensor Network Bp_232_cz Bp_232_en
233 Skorunka Martin Řídící obvod pro stick-slip pohony Control circuit for stick-slip drives Bp_233_cz Bp_233_en
234 Štefan Jan Návrh čidla pro řízení hydroponického systému Sensor for a hydroponic plant control system Bp_234_cz Bp_234_en
235 Eduard Filip Návrh koncepce řízení v areálu s kombinovanou funkčností The control design in area with combined function Bp_235_cz Bp_235_en
236 Rusnák Juraj Regulace pneumatické jednotky Pneumatic Chamber Control Bp_236_cz Bp_236_en
237 Trungel Tomáš Výukový model pro inuitivní výuku regulace se systémy PLC Education model for intuitive education of the regulation using systems PLC Bp_237_cz Bp_237_en
238 Chalupa Adam Inovace inteligentního řízení rodinného domu Innovation of the intelligent control of the one-family house Bp_238_cz Bp_238_en
239 Battěk Tomáš Pokročilé frekevenční metody návrhu PID regulátorů Advanced frequency design of PID controllers Bp_239_cz Bp_239_en
240 Beneš Petr Plánování hladké trajektorie pro mobilní roboty Smooth trajectory planning for mobile robots Bp_240_cz Bp_240_en
241 Bobek Richard Výukové materiály pro modelování dynamických systémů Education materials for modelling of dynamical systems Bp_241_cz Bp_241_en
242 Diringer Tomáš Analýza a simulace signálů z drážních vozidel Analysis and simulation of the rolling stocks signals Bp_242_cz Bp_242_en
243 Dostál Jiří Regulace klimatické jednotky Conditioning Chamber Contol Bp_243_cz Bp_243_en
244 Hájíček Tomáš Systémy pro řízení inteligentních domů Systems for control of the intelligent houses Bp_244_cz Bp_244_en
245 Hanzlík Lukáš Ovládání PC pomocí GSM PC Control Device based on GSM Bp_245_cz Bp_245_en
246 Juras Marek Lokalizace zdroje rádiového signálu senzorovou sítí Tracking of Radio Transmitter with a Sensor Network Bp_246_cz Bp_246_en
247 Kopal Martin Výukový model regulované soustavy se systémy PLC a SCADA Education model of the plant controlled process using systems PLC and SCADA Bp_247_cz Bp_247_en
248 Korda Milan Modelování a řízení kyvadla na vozíku a rotačního kyvadla Modelling and Control of Pendulum on a Cart and Rotary Pendulum Bp_248_cz Bp_248_en
249 Korec Jiří Zpracování dat z měřicích zařízení pro neurologickou laboratoř Data processing and measure tools for neurological laboratory Bp_249_cz Bp_249_en
250 Kosina Ondřej Návrh meteorologické stanice s PLC Design of the weather-station using PLC Bp_250_cz Bp_250_en
251 Losos Radek Identifikace a řízení laboratorního modelu Spojených pohonů Identification and control of the laboratory model Coupled Drives Bp_251_cz Bp_251_en
252 Machač Jiří Studijní materiály pro modelování systémů v Matlabu Education materials for modelling of systems in Matlab Bp_252_cz Bp_252_en
253 Necid Josef Řídicí systém kalící hlubinné pece Control System of Hardening Soaking Furnace Bp_253_cz Bp_253_en
254 Novotný Martin Řídicí systém zařízení pro regeneraci odpadního vzduchu The control system equipment for regeneration of the foul air Bp_254_cz Bp_254_en
255 Pich Jiří Návrh elektronické řídicí jednotky založený na modelování Electronic Control Unit Model Based Design Bp_255_cz Bp_255_en
256 Plotek David Bluetooth stack pro embedded systémy Bluetooth stack for embedded systems Bp_256_cz Bp_256_en
257 Reichl Miroslav Výukový model tepelné soustavy v programu PLC a SCADA The tutorial model of the heat system in program PLC and SCADA Bp_257_cz Bp_257_en
258 Smíšek Jan Návrh inteligentního řízení novostavby rodinného domu Design of the intelligent control of the new one-family house Bp_258_cz Bp_258_en
259 Šach Jaroslav Vícekanálový oddělovací A/D převodník s BlueTooth výstupem Multichanel A/D Convertor with BlueTooth Output Bp_259_cz Bp_259_en
260 Ševčík Martin Podpora výuky řídicí techniky Control Engineering Education Support Bp_260_cz Bp_260_en
261 Trojánek Pavel Využití robota Lego Mindstorms ve výuce Usage of the Lego Mindstorms Robots in education Bp_261_cz Bp_261_en
262 Vokáč Michal Kumunikační rozhraní pro demonstrační sestavu krokových motorů Interface for demonstration module of steper motors Bp_262_cz Bp_262_en
263 Balach Jiří Porovnání Linuxových driverů sběrnice CAN Comparison of Linux CAN bus drivers Bp_263_cz Bp_263_en
264 Bouška Tomáš Frekvenční metody návrhu regulátorů typu Lead a Lag Frequency-domain Design of Lead and Lag Controllers Bp_264_cz Bp_264_en
265 Hájek Jan Rozšíření webových stránek laboratoře K26 Website of laboratory K26 Bp_265_cz Bp_265_en
266 Heincl Roman Rozvrhování pomocí lokálního prohledávání Scheduling by local search Bp_266_cz Bp_266_en
267 Hořčica Adam Servomechanismus s proměnným magnetickým tlumením Servo with variable magnetic damping Bp_267_cz Bp_267_en
268 Ivančák Petr Modely pro programovatelné automaty Rockwell Automation Models for programmable logic controllers Rockwell Automation Bp_268_cz Bp_268_en
269 Jaroš Pavel Dynamika rychlých servopohonů Dynamic of high-speed servo drives Bp_269_cz Bp_269_en
270 Jindra Tomáš Optimální nastavení PID regulátorů Optimal Tuning of PID Controllers Bp_270_cz Bp_270_en
271 Jiřinec Tomáš Sběr dat ze senzorů formulového vozu Cartech FS01 Data acquisition system for formula Cartech FS01 Bp_271_cz Bp_271_en
272 Kment Jan Standardizace funkcí pro řízení inteligentních domů a návrh knihovny funkčních bloků Standardization of the function for control of the intelligent houses and design of the function blocks Bp_272_cz Bp_272_en
273 Kohout Tomáš Vizuální kontrola chodu stroje Visual supervision of machine run Bp_273_cz Bp_273_en
274 Konopa Miroslav Řízení výukových modelů typu Spojené nádoby Control of teaching models Coupled Tanks Bp_274_cz Bp_274_en
275 Kruml Miloš Pasivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem Automotive passive suspension with linear electrical motor Bp_275_cz Bp_275_en
276 Markovič Tomáš Elektronické zařízení „PUNČOCHA“ The electronic equipment PUNCHOCHA Bp_276_cz Bp_276_en
277 Melzer Michal Fuzzy regulátory při řízení systémů se suchým třením Fuzzy Controllers for Systems with Dry Friction Bp_277_cz Bp_277_en
278 Michalko Ján Klimatizační jednotky fan coil a jejich řízení s PLC Air handlers fan coil and their control using PLC Bp_278_cz Bp_278_en
279 Němec Martin Návrh řídicího systému pro funkční vzorek motoru s volnými písty s využitím jednotky Microautobox od firmy D Space Modification of control system with D Space Microautobox unit for free piston engine LCE-02 function sample Bp_279_cz Bp_279_en
280 Pčolka Matej Stabilizovaná senzorová plošina Stabilized sensor platform Bp_280_cz Bp_280_en
281 Pecka Jaroslav Identifikace a řízení laboratorního modelu Pružného ramene Identification and control of the laboratory model Flexible Link Bp_281_cz Bp_281_en
282 Polášek Vojtěch Optimální výpočet digitálního audio zesilovače Optimal digital audio amplifier Bp_282_cz Bp_282_en
283 Rakovec Martin Řízení servomotoru kráčejícího robota Motor controller for biped robot Bp_283_cz Bp_283_en
284 Rott Ondřej Vývoj spínacího zařízení stimulačních signálů při fMRI experimentu Switching device for fMRI measurement Bp_284_cz Bp_284_en
285 Rychnovský Václav Bezdrátové řízení motorových jednotek modelové železnice Wireless control of model railway traction units Bp_285_cz Bp_285_en
286 Švarc Milan Analýza bezdrátových sítí IEEE 802.11e Analysis of IEEE 802.11e Wireless Networks Bp_286_cz Bp_286_en
287 Tokar Daniel Teplotní čidla Thermal sensors Bp_287_cz Bp_287_en
288 Vrba Jan Vizualizace technologického procesu výroby sýrů Visualization for Technology Process of Cheese Production Bp_288_cz Bp_288_en
289 Zach Jaromír Elektronické řízení sekvenční převodovky Electronic control of a sequential gearbox Bp_289_cz Bp_289_en
290 Žáčeková Eva Řídicí obvody v automobilu Control Circuits in Vehicle Bp_290_cz Bp_290_en