Bp 277 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Fuzzy regulátory při řízení systémů se suchým třením

Autor: Melzer Michal

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem této bakalářské práce je řídit úhel natočení servomotoru se suchým třením, které způsobuje trvalou regulační odchylku, pomocí fuzzy regulátoru. Ten přepíná mezi klasickým PD regulátorem a impulsním regulátorem podle toho, jak daleko od požadované hodnoty se systém nachází a jakou rychlostí se motor otáčí. V první a druhé části se práce zabývá teorií o fuzzy logice a fuzzy regulátorech a vysvětlením základních pojmů. Třetí část popisuje návrh konkrétního regulátoru. Ve čtvrté části se práce zabývá srovnáním regulace řízené fuzzy regulátorem a klasickými regulátory. Pátá část srovnává výsledky regulace na konkrétním servomotoru v laboratoři

Bp 2009 melzer michal.pdf