Bp 251 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Identifikace a řízení laboratorního modelu Spojených pohonů

Autor: Losos Radek

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je identifikace a návrh řízení pro laboratorní model Spo- jené pohony umístěného v laboratoři K26, katedry řídicí techniky Českého vysokého učení technického v Praze, který slouží pro podporu praktické výuky studentům katedry řídicí techniky. Cílem identifikace systému je nalézt co nejpřesnější model systému, a pokusit se navrhout vhodný jednoduchý regulátor.

Bp 2009 losos radek.pdf