Bp 245 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Ovládání PC pomocí GSM

Autor: Hanzlík Lukáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání PC. Cílem této práce je navrhnout a realizovat zařízení, které bude schopno zapnout, vypnout a resetovat PC pomocí GSM. Komunikaci v síti GSM bude zprostředkovávat mobilní telefon připojený k zařízení. Řízení resetovacího zařízení bude obstarávat jednočipový mikroprocesor.

Bp 2009 hanzlik lukas.pdf