Bp 249 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Zpracování dat z měřicích zařízení pro neurologickou laboratoř

Autor: Korec Jiří

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocování výsledků naměřených na posturografických měřicích systémech pomocí COP parametrů. Prvním cílem práce je analýza trhu. Analýza trhu vyhodnocuje a porovnává jednotlivé měřicí systémy používané v posturografii. Přístroje jsou posuzovány z hlediska technických parametrů a použitelnosti ve výzkumu. Druhá část práce pojednává o jednotlivých typech měření na posturografické desce a o metodách vyhodnocování naměřených hodnot. Obsahuje motivaci a vyhodnocení reálných dat pomocí COP parametrů. Cílem bakalářské práce je vytvořit program, který by vyhodnocoval požadované COP parametry a pokusit se najít hraniční hodnoty u vyhodnocovaných COP parametrů, kterými by se daly odlišit zdravé osoby (normy) od nemocných (pacientů).

Bp 2009 korec jiri.pdf