Bp 268 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modely pro programovatelné automaty Rockwell Automation

Autor: Ivančák Petr

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Úkolem této práce bylo jednak modernizovat model podavače tak, aby lépe odpovídal současným požadavkům výuky a jednak zajistit propojení programovatelného automatu SLC 500 a přípravku „Kulička na tyči“. K provedeným změnám byla vytvořena i potřebná technická dokumentace. Rovněž byly navrženy úlohy pro studenty pracující s těmito přípravky. Při volbě postupu byly zohledněny potřeby a možnosti laboratoře K23 na katetře řídicí techniky FEL ČVUT v Praze, ve které jsou přípravky umístěny. Model podavače byl realizován v modernizované a nové verzi. Modernizovaná verze disponuje pouze omezenými vylepšeními. Nová verze pak obsahuje změny v plném rozsahu. Jednalo se především o přidání tlačítek START a STOP a odstranění nutnosti používat druhý napájecí zdroj pro motorek. U přípravku „Kulička na tyči“ jde o zajištění jeho připojení k programovatelnému automatu vč. možnosti automatického převzetí řízení.

Bp 2009 ivancak petr.pdf