Bp 234 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh čidla pro řízení hydroponického systému

Autor: Štefan Jan


Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem tohoto dokumentu je popsat průběh vývoje monitorovacího a řídicího systému, který je v praxi aplikován na chod hydroponického akvária. Práce obsahuje rozbor komu- nikace po sběrnici uLan a její fyzické vrstvy RS-485. Dále uvádí návrh čidel pro měření a řízení akvária, seznamuje s ovládacími deskami uLAD31 a s postřehy z průběhu vývoje aplikací pro jednotlivé periferie.

Bp 2009 stefan jan.pdf