Bp 270 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Optimální nastavení PID regulátorů

Autor: Jindra Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem mé bakalářské práce je vytvořit soubor procedur pro optimální nastavení PID regulátoru. Procedury jsou vytvořeny v programu Matlab, a to tak, aby pokud možno co nejlépe zohledňovaly fázovou bezpečnost, amplitudovou bezpečnost, šířku přednášeného pásma a velikost ustálené odchylky. Pomocí těchto procedur jsou navrženy regulátory a ty jsou porovnány s regulátory spočtenými pomocí frekvenčních metod nárvhu na systémech s různou dynamikou.

Bp 2009 jindra tomas.pdf