Bp 253 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí systém kalící hlubinné pece

Autor: Necid Josef

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Předmětem této bakalářské práce je navrhnout hardware a implementovat software pro hlubinnou kalící (žíhací) pec pro systém BerneckerRainer X20. Porovnat navržené řešení s již použitým systémem BR 2005 po funkční i ekonomické stránce. Dále je předmětem práce návrh parametrů PID regulace.

Bp 2009 necid josef.pdf