Bp 290 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí obvody v automobilu

Autor: Žáčeková Eva

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


V tejto práci je popísaný laboratorny model popisujúci správanie riadených systémov zapaĺovania, ktorý umožňuje realizovat’ tri rˆozne druhy riadeného zapalovania, riadenie v otvorenej smyčke, regulácia rýchla a regulácia pomalá. Práca je doplňená o teoretický úvod z oblasti riadených systémov zapaľovania. Súčasťou práce je laboratórna úloha pre študentov predmetu Instrumetace procesů, ktorá obsahuje úlohy merania, ktoré by mali študentom umožnit’ pochopit’ správanie jedného zo základných elektronických obvodov v automobiloch a pozorovat’ najčastejšie poruchy v takýchto systémoch. Príloha obsahuje aj predpokladané výsledky merania, ktoré by mali poslúžit’ ako podklad pre vyučujúcich.

Bp 2009 zacekova eva.pdf