Bp 230 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování systému v netechnických oborech

Autor: Valenta Pavel

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

1.gif

Matematický model reálného systému dává možnost rychle a efektivně zkoumat chování systému za různých podmínek. Model může předpovědět vývoj systému v budoucnosti za námi zvolených podmínek a lze na něm také provádět řadu zajímavých simulací. Tato práce se věnuje sestavování modelů systémů z netechnických oborů jako je lékařství, epidemiologie, chemie a ekologie. Modely jsou implementovány v prostředí Matlab/Simulink. V tomto prostředí je posléze provedeno několik simulací, které prezentují chování modelu.


Bp 2009 valenta pavel.pdf