Bp 247 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Výukový model regulované soustavy se systémy PLC a SCADA

Autor: Kopal Martin

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

kfig1.gif

Na českých technických vysokých školách se již několik let v oblasti řídicí techniky ve velké míře využívá produkt Simulink, umožňující simulaci a analýzu dynamických systémů. Tento program by jistě našel uplatnění i na elektrotechnických středních školách, jenže takzvaná "College" licence Matlabu platí pouze pro vysoké školy. Cílem práce tedy bylo vytvořit jednoduché modely soustav s vizualizací umožňující simulaci, analýzu systému či možnost návrhu a ladění regulátorů. Tyto modely s řízením jsou řešeny programem běžícím na simulovaném PLC produktu Mosaic, který je v základní verzi k dispozici zdarma a je tedy jednou z alternativ pro střední školy.


Bp 2009 kopal martin.pdf