Bp 238 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Inovace inteligentního řízení rodinného domu

Autor: Chalupa Adam

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Chfig1.gif


Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi inteligentních rodinných domů. Zaměřuje se na dům realizovaný v roce 2000, zhodnocení jeho dosavadního softwarového a hardwarového vybavení. Na základě tohoto rozboru je vypracován inovativní návrh řízení tohoto domu s využitím nové generace programovatelných automatů Tecomat Foxtrot a inteligentní elektroinstalace Inels II. Cílem této práce je nastínit možnosti moderních systémů domácí automatizace a následné generační porovnání se systémem z roku 2000.

Bp 2009 chalupa adam.pdf