Bp 272 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Standardizace funkcí pro řízení inteligentních domů a návrh knihovny funkčních bloků

Autor: Kment Jan

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce pojednává o současných inteligentních systémech používaných v inteligentních domech. V úvodu je popis inteligentních budov jako takových a popis některých základních pojmů, které se týkají automatizace budov. Cílem této bakalářské práce je vytvořit souhrn nejvýznamnějších funkcí a ty prohlásit za standardní funkce, které se používají v současných inteligentních domech. Oblast použití funkcí je velmi široká od návrhu osvětlení, zabezpečovací techniky, až po ovládání žaluzií nebo vrat. V této práci jsem se zaměřil na typického uživatele a snažil jsem se, aby funkce či funkční bloky byly univerzální.

Bp 2009 kment jan.pdf