Bp 280 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Stabilizovaná senzorová plošina

Autor: Pčolka Matej


Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Náplňou tejto práce je návrh a realizácia stabilizovanej senzorovej plošiny pre lietajúce stroje typu quadrotor a vzducholoď. Je v nej podrobne rozobratá teoretická stránka problematiky, ktorá sa týka robotiky, najmä kinematiky a inverznej kinematiky. Dostatočný priestor je venovaný popisu použitých súčastí a ich výberu, konkrétne použitých senzorov, servomotorov a riadiaceho mikroprocesora. Práca zahŕňa popis hardware a software finálneho riešenia. V prílohe sú uvedené schémy použitej elektroniky a zdrojový kód vyvinutého riadiaceho algoritmu.

Bp 2009 pcolka matej.pdf