Bp 261 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití robota Lego Mindstorms ve výuce

Autor: Trojánek Pavel

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato práce pojednává o využití Robota LEGO MINDSTORMS při výuce. Věnuje se současnému stavu využívání stavebnice, rozebírá její hardwarové specifikace a konečně se věnuje jejím výukovým možnostem. Součástí práce je také popis a návod na instalaci tří programovacích prostředí a ukázka tří úloh, které může robot plnit. Poslední část práce se zabývá webovými stránkami pro předmět Roboti.

Bp 2009 trojanek pavel.pdf