Bp 265 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozšíření webových stránek laboratoře K26

Autor: Hájek Jan

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce popisuje úpravy provedené na internetových stránkách Laboratoře teorie automatického řízení K26. Jako první jsou zde popsány úpravy textů a zdrojového kódu stránek. Poté je vysvětlen princip a postup programování motivační hry. Na závěr popisuje autentifikaci uživatelů pomocí školní sítě na Karlově náměstí.

Bp 2009 hajek jan.pdf