Bp 284 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vývoj spínacího zařízení stimulačních signálů při fMRI experimentu

Autor: Rott Ondřej

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Cílem bakalářské práce je návrh a vytvoření počítačem řízeného spínacího zařízení stimulačních signálů použitého při experimentu s funkční magnetickou rezonancí (fMRI), prováděném v Nemocnici Na Homolce. V Nemocnici Na Homolce takové zařízení již existuje, ale obsahuje množství technických nedostatků. Cílem práce je odstranění těchto nedostatků a návrh nového a lepšího zařízení. Dále pak vytvoření dokumentace k tomuto zařízení. Práce také seznamuje čtenáře s léčebnou metodou hluboké mozkové stimulace a s funkční magnetickou rezonancí.

Bp 2009 rott ondrej.pdf