Bp 260 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Podpora výuky řídicí techniky

Autor: Ševčík Martin

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF


Tato práce je zaměřena na tepelnou soustavu, kterou řídí PID regulátor AC10. Seznámíme se s principem identifikací a různých návrhů PID regulátorů. Zároveň si zde ukážeme několik příkladů, které budou sloužit studentům jako domácí příprava. Také si zde uvedeme několik úloh, které budou realizovány na reálném přípravku, s vyhotovením správného postupu včetně ukázky grafů. Tyto úlohy jsou zaměřeny na identifikaci a návrh jednoduchých PID regulátorů.

Bp 2009 sevcik martin.pdf