Bp 250 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh meteorologické stanice s PLC

Autor: Kosina Ondřej

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Obsahem práce je analýza potřeb potenciálních uživatelů meteorologických stanic, průzkum dostupnosti vhodných přístrojů, jejich parametry, ceny a možnosti jejich komunikace. Na základě této analýzy je navrhnuta meteorologická stanice s použitím PLC Tecomat Foxtrot. Navržený systém může být použit samostatně nebo může být součástí rozsáhlejšího systému inteligentního řízení budov.

Bp 2009 kosina ondrej.pdf