Bp 232 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Sledování polohy mobilního robota senzorovou sítí

Autor: Jirák Luboš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

J1.gif


Tato bakalářská práce obsahuje návrh a softwarovou implementaci systému pro určení polohy s využitím bezdrátové senzorové sítě. Pro určení polohy se využívá měření síly přijatého radiového signálu. Předpokládaná maximální vzdálenost mezi senzory je cca 30 cm. Senzorová část pro měření síly signálu je vytvořena v prostředí TinyOS a napsána v jazyce nesC. Program pro výpočet a grafické zobrazení dat v počítači je vytvořen v MS Visual Studio 2005, v~programovacím jazyce C#.


Bp 2009 jirak lubos.pdf