Bp 246 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Lokalizace zdroje rádiového signálu senzorovou sítí

Autor: Juras Marek

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Náplní této bakalářské práce je lokalizace zdroje rádiového signálu senzorovou sítí. Práce obsahuje upravenou implementaci volně šiřitelného vizualizačního programu Octo- pus Dashboard, který je určen pro použití v bezdrátových senzorových sítích s operačním systémem TinyOs. Aplikace je použita pro měření síly přijatého rádiového signálu v místnostech, kde vzdálenost mezi senzory přesahuje 2 metry. Na naměřená data jsou pro zjištěné polohy aplikovány metody rozpoznávání. Ty jsou implementovány v prostředí Matlab. Vyhodnocení výsledků je uvedeno v závěru práce.

Bp 2009 juras marek.pdf