Bp 237 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Výukový model pro intuitívni výuku regulace se systémy PLC

Autor: Trungel Tomáš

Bakalářské práce 2009

Stáhnout práci v PDF

Tfig1.gif


Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a skonštruovať reálny model, pomocou ktorého je možné pripojiť tepelnú sústavu k PLC, PC. Následne navrhnúť jednoduchý softvér pre riadenie danej sústavy a ukázanie pár základných algoritmov regulácie. Taktiež navrhnúť vizuálne okno, zabezpečujúce jednoduchú a kompatibilnú komunikáciu medzi užívateľom a riadiacim programom.

Bp 2009 trungel tomas.pdf